Verantwoording

Stichting Kilometers voor Casper streeft naar absolute transparantie. Iedereen die betrokken is bij de zoektocht naar innovatieve en effectieve behandel methoden voor patiënten met alvleesklierkanker heeft het recht om te weten wat onze doelstellingen zijn, hoe onze organisatiestructuur in elkaar zit en wat er precies gebeurt met de opbrengsten uit donaties en publieksactiviteiten.

Onze missie
Het verbeteren van de overlevingskans van patiënten met alvleesklierkanker. We willen werkzame middelen sneller beschikbaar laten komen voor het behandelen van de patiënt zodat zowel de overleving aanzienlijk toeneemt maar ook de kwaliteit van leven van de patiënt verbetert en van de zorg wordt geoptimaliseerd.

Onze visie
Zoveel mogelijk bekendheid genereren voor alvleesklierkanker en geld inzamelen voor de ontwikkeling van innovatieve en effectieve behandel methoden. zoals het onderzoek van Casper van Eijck.

Onze doelen
– Het aantrekken van financiële middelen door o.a. sponsorwerving en het organiseren van activiteiten.
– Steunen en stimuleren van het onderzoek van prof. Dr. Casper van Eijck.
– Het zo veel mogelijk maximaliseren van de beschikbare financiële middelen.

Het werk wat wij doen
Wij zetten ons op vrijwillige basis in om zoveel mogelijk bekendheid te genereren voor alvleesklierkanker. Daarnaast zamelen wij zoveel mogelijk geld in om nieuwe onderzoeken naar behandelmethoden voor deze ziekte mogelijk te maken.

Wijze van geld inzameling
Wij benaderen bedrijven en particulieren welke hardloopkilometers willen sponsoren om zo geld bij elkaar te kunnen rennen. Daarnaast organiseren we in 2017 diverse activiteiten waar een financiële bijdrage voor wordt gevraagd. Op deze wijze zamelen wij geld in.

Beheer van het vermogen
Het beheer van het vermogen beperkt zich tot de 3 bestuursleden. Zonder akkoord van het volledige bestuur worden er geen uitgaven gedaan. Uitgaven mogen alleen uitgevoerd worden wanneer deze ten goede komen aan Stichting Kilometers voor Casper en wanneer hier aantoonbaar meer financiële middelen uit voort kunnen komen op legale wijze.

Besteding van het vermogen
Het volledige vermogen van Stichting Kilometers voor Casper zal ten goede komen aan het onderzoek van prof. dr. Casper van Eijck voor zijn onderzoek naar nieuwe behandelmethoden van alvleesklierkanker. Het volledige vermogen wordt uiteindelijk overhandigd aan Stichting Support Casper met ANBI nummer 855730109

Vergoedingen aan bestuurders
Er wordt geen vergoeding aan bestuurders gegeven voor gemaakte kosten nog wordt vakantiegeld of iets dergelijks toegekend. Uitzondering hierop zijn gemaakte kosten waarvan niet redelijkerwijs kan worden verwacht dat een bestuurder dat zelf betaalt.

Onze Statuten en het uittreksel van de Kamer van Koophandel kunt u hier inzien:

KvK uittreksel

Statuten KMVC

Beleidsplan

ANBI status